Forum służy wyłącznie jako archiwum. Nie można tworzyć nowych wątków i postów.
Tani hosting

Modyfikacja Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina
maszprzypal.pl Offline
TenTego Premium

Liczba postów: 187
Reputacja: 9
Post: #1
Wink Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 02-03-2015 15:11
Cześć!
Nikt się nie połaszczył o udostępnienie gotowych plików a wielu pytało i wielu wykonało taką modyfikację. Jedni z Zarządzaniem w panelu admina drudzy bez.

Ja wam daję gotowe pliki z możliwością dodania "Opisu" z zarządzaniem w panelu.
Modyfikacja wykonana na surowej wersji,sprawdzona i działa w 100%.
Jeśli posiadasz modyfikację plików manager/app_page.php i manager/app_admin.php zrób kopię ! i dodaj sobie opis do zmodyfikowanych plików !

Co musisz zrobić sam?
Utworzyć nową bazę danych dla "Opisów"
Kod PHP:
ALTER TABLE  `tentego_imgADD  `opisVARCHAR255 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL 

W themie który używasz dodać #OPIS# tam gdzie ma być wyświetlany.

Po utworzeniu max znaków to 255 Smile
W bazie możesz zmienić na TEXT bez ograniczeń w znakach.
Pliki do pobrania

(pomogłem? daj + )


Załączone pliki
.zip  Opis_obiektów.zip (Rozmiar: 16.44 KB / Pobrań: 95)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-03-2015 19:43 przez maszprzypal.pl.)
Cytuj
Diabeł Online
Użyszkodnik


Liczba postów: 777
Reputacja: 666
czitoos Offline
TenTego Premium

Liczba postów: 34
Reputacja: 2
Post: #2
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 08-08-2015 14:05
Opis nie wyświetla się na stronie pojedyńczego obrazka. Jak to naprawić?

Świat Słów - Ubierz to w słowa
Cytuj
KasztaN9 Offline
TenTego Premium

Liczba postów: 136
Reputacja: 9
Post: #3
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 08-08-2015 14:14
Dodaj #OPIS# dla pliku _theme/nazwa_stylu/img.php

i nie wiem, czy w instrukcji jest dodane wyświetlanie opisu dla (obiektu pojedynczego) w app_page.php
jeśli nie ma będziesz musiał go dodać.
Cytuj
czitoos Offline
TenTego Premium

Liczba postów: 34
Reputacja: 2
Post: #4
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 08-08-2015 17:28
Cały czas to robie na różne sposoby ale zamiast opisu wyświetla się pod tytyułem " #OPIS# "

Świat Słów - Ubierz to w słowa
Cytuj
KasztaN9 Offline
TenTego Premium

Liczba postów: 136
Reputacja: 9
Post: #5
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 08-08-2015 17:47
Czyli na stronie głównej pokazuje Ci się opis, a jak klikniesz bezpośrednio w link to masz cały czas #OPIS# ?
Jeśli tak to podeślij swój app_page.php lub zobacz czy w

//Wyświetlanie obiektu (pojedynczy)

pod:
$text = str_replace("#TITLE#", $img['title'], $text);

masz dodany ten kod:
$text = str_replace("#OPIS#", $img['opis'], $text);
Cytuj
czitoos Offline
TenTego Premium

Liczba postów: 34
Reputacja: 2
Post: #6
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 08-08-2015 19:57
Tak, mam dodany ten kod. Przesyłam kod pliku .../admin/apps/manager/app_page.php:
Kod:
<?php

use PHPImageWorkshop\ImageWorkshop;
class manager {
    var $randomQuery = NULL;
    //Wyświetlanie obiektów (lista)
    function getObjects($pattern, $where, $currentPage, $objPerPage, $categories = 0, $cat = NULL) {
        global $ads, $user, $rewrite;
        if($categories) {
            if(!empty($cat) && is_numeric($cat) && $cat > 0) $cat = ' AND `cat`='.mysql_real_escape_string($cat);
            else $cat = ' AND `cat`=-1';
        }
        if(isset($currentPage) && is_numeric($currentPage) && $currentPage > 0) {
            $page = mysql_real_escape_string($currentPage-1)*$objPerPage;
        }
        else $page = 0;
        if($where > 0) $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `is_waiting` LIKE ".$where.$cat." ORDER BY `date` DESC LIMIT ".$page.",".$objPerPage);
        else $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `is_waiting` LIKE ".$where.$cat." ORDER BY `rel_date` DESC, `date` DESC LIMIT ".$page.",".$objPerPage);
        $text = NULL;
        $return = NULL;
        while($img = mysql_fetch_array($query)) {
            $return .= $ads->load('<div class="block">#AD[object]#</div>');
            switch($img['type']) {
                case 'img': $object = '<a href="$1"><img src="'.kernel::host().'/upload/'.$img['src'].'" title="#TITLE#" alt="#TITLE#" /></a>'; break;
                case 'youtube':
                    parse_str(parse_url(htmlspecialchars_decode($img['src']), PHP_URL_QUERY), $src); $object = '<iframe width="608" height="364" style="margin-bottom:30px; z-index:-100;" src="http://www.youtube.com/embed/'.$src['v'].'?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; break;
                case 'vimeo':
                    $vid = parse_url($img['src'], PHP_URL_PATH); $object = '<iframe width="608" height="364" style="margin-bottom:30px; z-index:-100;" src="http://player.vimeo.com/video'.$vid.'?portrait=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; break;
            }
            $text = preg_replace("/\[object url=(.*)\]/", $object, $pattern);
            $text = str_replace("#TITLE#", $img['title'], $text);
            $text = str_replace("#OPIS#", $img['opis'], $text);
            $text = str_replace("#REWRITE-TITLE#", $rewrite->changeSigns($img['title']), $text);
            $text = str_replace("#ID#", $img['id'], $text);
            $vote_down = NULL;
                $vote_up = NULL;
                
                $vote_up = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_vote` WHERE `vote` = 1 AND `object_id`=".$img['id']));
                
                $text = str_replace("#VOTEUP#", '<span style="color:#fff;" class="up_'.$img['id'].'">'.$vote_up.'</span>', $text);
                
                $vote_down = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_vote` WHERE `vote` = 0 AND `object_id`=".$img['id']));
                
                $text = str_replace("#VOTEDOWN#", '<span style="color:#fff;" class="down_'.$img['id'].'">'.$vote_down.'</span>', $text); 
            $date = new DateTime($img['date']);
            $text = str_replace("#DATE#", $date->format("Y.m.d H:i"), $text);
            if($img['owner'] != 0) {
                $owner = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `tablicacms_users` WHERE `id`=".$img['owner']));
                $owner_name = $owner['user'];
            }
            else {
                $owner_name = "Gość";
                $owner['id'] = 0;
            }
            $text = str_replace("#OWNER-ID#", $owner['id'], $text);
            $text = str_replace("#OWNER#", $owner_name, $text);
            $text = str_replace("#REWRITE-OWNER#", $rewrite->changeSigns($owner_name), $text);
            $text = str_replace("#SOURCE#", $img['source'], $text);
            # MODERATOR #
            $text = str_replace("#MOD_TOOLS#", $this->mod_tools($img), $text);
            # KONIEC MODERATORA #
            if($user->verifyLogin()) {
                $verify = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_fav` WHERE `object_id`=".$img['id']." AND `user_id`=".$user->userInfo('id')));
                if($verify) $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"$2",$text);
                else $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"$1",$text);
            }
            else $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"",$text);
            $cat = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_cat` WHERE `id`=".$img['cat']));
            $text = str_replace("#CATEGORY#", '<a href="'.$rewrite->categories($cat['id'],$rewrite->changeSigns($cat['name'])).'">'.$cat['name'].'</a>', $text);
            if($img['type'] == 'youtube') {
                $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '$1', $text);
                parse_str(parse_url(htmlspecialchars_decode($img['src']), PHP_URL_QUERY), $src);
                $text = str_replace("#SCREENSHOT#", 'http://img.youtube.com/vi/'.$src['v'].'/hqdefault.jpg', $text);
            }
            else if($img['type'] == 'vimeo') {
                $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '$1', $text);
                $url = parse_url($img['src'], PHP_URL_PATH);
                $xml = @simplexml_load_file("http://vimeo.com/api/v2/video".$url.".xml");
                $text = @str_replace("#SCREENSHOT#", $xml->video->thumbnail_large, $text);
            }
            else { 
                $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '', $text);
                $text = str_replace("#SCREENSHOT#", 'http://'.$this->host().'/upload/'.$img['src'], $text);
            }
            $return .= $text;
        }
        if(empty($return)) $return = "<div id=\"display_error\">Brak obiektów.</div>";
        return $return;
    }
    //Wyświetlanie obiektu (pojedynczy)
    function getObject($pattern, $id) {
        global $user, $rewrite;
        if(empty($id) || !is_numeric($id)) header("Location: ".$rewrite->index);
        else {        
            $id = mysql_real_escape_string($id);
            $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `id`=".$id);
            if(!mysql_num_rows($query)) header("Location: ".$rewrite->index);
            $text = NULL;
            $return = NULL;
            $img = mysql_fetch_array($query);
                switch($img['type']) {
                    case 'img': $object = '<a href="$1"><img src="'.kernel::host().'/upload/'.$img['src'].'" title="#TITLE#" alt="#TITLE#" class="img" /></a>'; break;
                    case 'youtube':
                        parse_str(parse_url(htmlspecialchars_decode($img['src']), PHP_URL_QUERY), $src); $object = '<iframe width="608" height="364" style="margin-bottom:30px; z-index:-100;" src="http://www.youtube.com/embed/'.$src['v'].'?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; break;
                    case 'vimeo':
                        $vid = parse_url($img['src'], PHP_URL_PATH); $object = '<iframe width="608" height="364" style="margin-bottom:30px; z-index:-100;" src="http://player.vimeo.com/video'.$vid.'?portrait=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; break;
                }
                $text = preg_replace("/\[object url=(.*)\]/", $object, $pattern);
                $text = str_replace("#TITLE#", $img['title'], $text);
                $text = str_replace("#REWRITE-TITLE#", $rewrite->changeSigns($img['title']), $text);
                $text = str_replace("#ID#", $img['id'], $text);
                $vote_down = NULL;
                $vote_up = NULL;
                
                $vote_up = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_vote` WHERE `vote` = 1 AND `object_id`=".$img['id']));
                
                $text = str_replace("#VOTEUP#", '<span style="color:#fff;" class="up_'.$img['id'].'">'.$vote_up.'</span>', $text);
                
                $vote_down = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_vote` WHERE `vote` = 0 AND `object_id`=".$img['id']));
                
                $text = str_replace("#VOTEDOWN#", '<span style="color:#fff;" class="down_'.$img['id'].'">'.$vote_down.'</span>', $text); 
                $date = new DateTime($img['date']);
                $text = str_replace("#DATE#", $date->format("Y.m.d H:i"), $text);
                if($img['owner'] != 0) {
                    $owner = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `tablicacms_users` WHERE `id`=".$img['owner']));
                    $owner_name = $owner['user'];
                }
                else {
                    $owner_name = "Gość";
                    $owner['id'] = 0;
                }
                $text = str_replace("#OWNER-ID#", $owner['id'], $text);
                $text = str_replace("#OWNER#", $owner_name, $text);
                $text = str_replace("#REWRITE-OWNER#", $rewrite->changeSigns($owner_name), $text);
                $text = str_replace("#SOURCE#", $img['source'], $text);
                # MODERATOR #
                $text = str_replace("#MOD_TOOLS#", $this->mod_tools($img), $text);
                # KONIEC MODERATORA #
                if($user->verifyLogin()) {
                    $verify = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_fav` WHERE `object_id`=".$img['id']." AND `user_id`=".$user->userInfo('id')));
                    if($verify) $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"$2",$text);
                    else $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"$1",$text);
                }
                else $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"",$text);
                $cat = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_cat` WHERE `id`=".$img['cat']));
                $text = str_replace("#CATEGORY#", '<a href="'.$rewrite->categories($cat['id'],$rewrite->changeSigns($cat['name'])).'">'.$cat['name'].'</a>', $text);
                if($img['type'] == 'youtube') {
                    $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '$1', $text);
                    parse_str(parse_url(htmlspecialchars_decode($img['src']), PHP_URL_QUERY), $src);
                    $text = str_replace("#SCREENSHOT#", 'http://img.youtube.com/vi/'.$src['v'].'/hqdefault.jpg', $text);
                }
                else if($img['type'] == 'vimeo') {
                    $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '$1', $text);
                    $url = parse_url($img['src'], PHP_URL_PATH);
                    $xml = @simplexml_load_file("http://vimeo.com/api/v2/video".$url.".xml");
                    $text = @str_replace("#SCREENSHOT#", $xml->video->thumbnail_large, $text);
                }
                else { 
                    $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '', $text);
                    $text = str_replace("#SCREENSHOT#", 'http://'.$this->host().'/upload/'.$img['src'], $text);
                }
                $return .= $text;
            return $return;
        }
    }
    //Paginacja
    function pagination($back_pattern, $pattern, $current_pattern, $next_pattern, $count, $is_waiting, $current, $categories = 0, $cat = NULL) {
        if($categories) {
            if(!empty($cat) && is_numeric($cat) && $cat > 0) $cat = ' AND `cat`='.mysql_real_escape_string($cat);
            else $cat = ' AND `cat`=-1';
        }
        $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `is_waiting`=".$is_waiting.$cat);
        if($current<1 || !isset($current) || !is_numeric($current)) $current = 1;
        $i = ceil(mysql_num_rows($query)/$count);
        $return = NULL;
        if($current > 1) $return .= str_replace("#",$current-1,$back_pattern);
        if($current > 6) $return .= str_replace("#",1,$pattern).' ... ';
        for(($current>5?$j=$current-5:$j=1);$j<$current;$j++) {
            $text = str_replace("#",$j,$pattern);
            $return .= $text;
        }
        $return .= str_replace("#", $current, $current_pattern);
        for($j=$current+1;($current+5<$i?$j<$current+6:$j<=$i);$j++) {
            $text = str_replace("#",$j,$pattern);
            $return .= $text;
        }
        if($current+5<$i) $return .= ' z '.str_replace("#", $i, $pattern);
        if($current < $i && $i > 1) $return .= str_replace("#",$current+1,$next_pattern);
        return $return;
    }
    //Pobieranie kategorii
    function getCategories($pattern) {
        global $rewrite;
        $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_cat` ORDER BY `name` ASC");
        $return = NULL;
        while($cat = mysql_fetch_array($query)) {
            $text = str_replace("#NAME#", $cat['name'],$pattern);
            $text = str_replace("#REWRITE-NAME#", $rewrite->changeSigns($cat['name']),$text);
            $text = str_replace("#ID#", $cat['id'],$text);
            $count = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `is_waiting`=0 AND `cat`=".$cat['id']));
            $text = str_replace("#COUNT#", $count, $text);
            $return .= $text;
        }
        return $return;
    }
    //Losowy obiekt
    function random() {
        global $rewrite;
        $obj = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `is_waiting`=0 ORDER BY RAND() LIMIT 1"));
        header("Location: ".$rewrite->img($obj['id'],$rewrite->changeSigns($obj['title'])));
    }
    //Licznik obiektów (glowan=0/poczekalnia=1/archiwum=2)
    function count($is_waiting) {
        if(empty($is_waiting) && !is_numeric($is_waiting)) return 0;
        else return mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `is_waiting`=".$is_waiting));
    }
    function host() {
        return str_replace('http://', '', kernel::host());
    }
    //Wyszukajka obiektów :D
    function searchObjects($pattern, $search, $currentPage, $objPerPage) {
        global $ads,$user,$rewrite;
        if(empty($search)) return false;
        $search = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($search));
        if(isset($currentPage) && is_numeric($currentPage) && $currentPage > 0) {
            $page = mysql_real_escape_string($currentPage-1)*$objPerPage;
        }
        else $page = 0;
        $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `title` LIKE '%".$search."%' ORDER BY `rel_date` DESC, `date` DESC LIMIT ".$page.",".$objPerPage);
        $text = NULL;
        $return = NULL;
        while($img = @mysql_fetch_array($query)) {
            $return .= $ads->load('<div class="block">#AD[object]#</div>');
            switch($img['type']) {
                case 'img': $object = '<a href="$1"><img src="'.kernel::host().'/upload/'.$img['src'].'" title="#TITLE#" alt="#TITLE#" /></a>'; break;
                case 'youtube':
                    parse_str(parse_url(htmlspecialchars_decode($img['src']), PHP_URL_QUERY), $src); $object = '<iframe width="608" height="364" style="margin-bottom:30px; z-index:-100;" src="http://www.youtube.com/embed/'.$src['v'].'?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; break;
                case 'vimeo':
                    $vid = parse_url($img['src'], PHP_URL_PATH); $object = '<iframe width="608" height="364" style="margin-bottom:30px; z-index:-100;" src="http://player.vimeo.com/video'.$vid.'?portrait=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; break;
            }
            $text = preg_replace("/\[object url=(.*)\]/", $object, $pattern);
            $text = str_replace("#TITLE#", $img['title'], $text);
            $text = str_replace("#REWRITE-TITLE#", $rewrite->changeSigns($img['title']), $text);
            $text = str_replace("#ID#", $img['id'], $text);
            $vote_down = NULL;
                $vote_up = NULL;
                
                $vote_up = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_vote` WHERE `vote` = 1 AND `object_id`=".$img['id']));
                
                $text = str_replace("#VOTEUP#", '<span style="color:#fff;" class="up_'.$img['id'].'">'.$vote_up.'</span>', $text);
                
                $vote_down = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_vote` WHERE `vote` = 0 AND `object_id`=".$img['id']));
                
                $text = str_replace("#VOTEDOWN#", '<span style="color:#fff;" class="down_'.$img['id'].'">'.$vote_down.'</span>', $text); 
            $date = new DateTime($img['date']);
            $text = str_replace("#DATE#", $date->format("Y.m.d H:i"), $text);
            $owner = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `tablicacms_users` WHERE `id`=".$img['owner']));
            $text = str_replace("#OWNER-ID#", $owner['id'], $text);
            $text = str_replace("#OWNER#", $owner['user'], $text);
            $text = str_replace("#REWRITE-OWNER#", $rewrite->changeSigns($owner['user']), $text);
            $text = str_replace("#SOURCE#", $img['source'], $text);
            # MODERATOR #
            $text = str_replace("#MOD_TOOLS#", $this->mod_tools($img), $text);
            # KONIEC MODERATORA #
            if($user->verifyLogin()) {
                $verify = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_fav` WHERE `object_id`=".$img['id']." AND `user_id`=".$user->userInfo('id')));
                if($verify) $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"$2",$text);
                else $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"$1",$text);
            }
            else $text = preg_replace('/\[FAV\=(.*)\|(.*)\]/',"",$text);
            $cat = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_cat` WHERE `id`=".$img['cat']));
            $text = str_replace("#CATEGORY#", '<a href="'.$rewrite->categories($cat['id'],$rewrite->changeSigns($cat['name'])).'">'.$cat['name'].'</a>', $text);
            if($img['type'] == 'youtube') {
                $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '$1', $text);
                parse_str(parse_url(htmlspecialchars_decode($img['src']), PHP_URL_QUERY), $src);
                $text = str_replace("#SCREENSHOT#", 'http://img.youtube.com/vi/'.$src['v'].'/hqdefault.jpg', $text);
            }
            else if($img['type'] == 'vimeo') {
                $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '$1', $text);
                $url = parse_url($img['src'], PHP_URL_PATH);
                $xml = @simplexml_load_file("http://vimeo.com/api/v2/video".$url.".xml");
                $text = @str_replace("#SCREENSHOT#", $xml->video->thumbnail_large, $text);
            }
            else {
                $text = preg_replace("/\[video\=(.*)\]/", '', $text);
                $text = str_replace("#SCREENSHOT#", 'http://'.$this->host().'/upload/'.$img['src'], $text);
            }
            $return .= $text;
        }
        if(empty($return)) $return = "<div id=\"display_error\">Nie znaleziono obiektów spełniających kryteria wyszukiwania.</div>";
        return $return;
    }
    //Paginacja do wyszukiwarki
    function searchPagination($back_pattern, $pattern, $current_pattern, $next_pattern, $count, $current, $search) {
        if(empty($search)) return false;
        $search = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($search));
        $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `title` LIKE '%".$search."%'");
        if($current<1 || !isset($current) || !is_numeric($current)) $current = 1;
        $i = ceil(@mysql_num_rows($query)/$count);
        $return = NULL;
        if($current > 1) $return .= str_replace("#",$current-1,$back_pattern);
        if($current > 6) $return .= str_replace("#",1,$pattern).' ... ';
        for(($current>5?$j=$current-5:$j=1);$j<$current;$j++) {
            $text = str_replace("#",$j,$pattern);
            $return .= $text;
        }
        $return .= str_replace("#", $current, $current_pattern);
        for($j=$current+1;($current+5<$i?$j<$current+6:$j<=$i);$j++) {
            $text = str_replace("#",$j,$pattern);
            $return .= $text;
        }
        if($current+5<$i) $return .= ' z '.str_replace("#", $i, $pattern);
        if($current < $i && $i > 1) $return .= str_replace("#",$current+1,$next_pattern);
        return $return;
    }
    //Obiekty użytkownika :)
    function getProfileObjects($pattern, $profileId) {
        $return = NULL;
        if(!empty($profileId) && is_numeric($profileId)) {
            $profileId = mysql_real_escape_string($profileId);
            $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `owner`=".$profileId." ORDER BY `id` DESC LIMIT 14"); 
            //This module is loading a thumbs of user uploaded objects like images and video.
            if(mysql_num_rows($query)>0) {
                while($img = mysql_fetch_array($query)) {
                    switch($img['type']) {
                        case 'img': $image = kernel::host().'/upload/'.$img['src']; break;
                        case 'youtube':
                            parse_str(parse_url(htmlspecialchars_decode($img['src']), PHP_URL_QUERY), $src); $image = 'http://i1.ytimg.com/vi/'.@$src['v'].'/hqdefault.jpg'; break;
                        case 'vimeo':
                            $url = parse_url($img['src'], PHP_URL_PATH);
                            $xml = @simplexml_load_file("http://vimeo.com/api/v2/video".$url.".xml");
                            $image = @$xml->video->thumbnail_large;
                    }
                    $text = str_replace("#IMG#", $image, $pattern);
                    $text = str_replace("#ID#", $img['id'], $text);
                    $text = str_replace("#TITLE#", $img['title'], $text);
                    $text = str_replace("#OPIS#", $img['opis'], $text);
                    $return .= $text;
                }
                return $return;
            }
            else echo 'Brak obiektów.';
        }
    }
    //Ulubione
    function getFavorites($pattern, $profileId) {
        global $rewrite;
        if(!empty($profileId) && is_numeric($profileId)) {
            $profileId = mysql_real_escape_string($profileId);
            $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_fav` WHERE `user_id`=".$profileId." ORDER BY `id` DESC");
            $return = NULL;
            //Moduł wczytuje ulubione obiekty użytkownika.
            if(mysql_num_rows($query)>0) {
                while($fav = mysql_fetch_array($query)) {
                    $img = @mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `id`=".$fav['object_id']));
                    if($img) {
                        switch($img['type']) {
                            case 'img': $image = kernel::host().'/upload/'.$img['src']; break;
                            case 'youtube':
                                parse_str(parse_url($img['src'], PHP_URL_QUERY), $src); $image = 'http://i1.ytimg.com/vi/'.$src['v'].'/hqdefault.jpg'; break;
                            case 'vimeo':
                                $url = parse_url($img['src'], PHP_URL_PATH);
                                $xml = simplexml_load_file("http://vimeo.com/api/v2/video".$url.".xml");
                                $image = $xml->video->thumbnail_large;
                        }
                        $text = str_replace("#IMG#", $image, $pattern);
                        $text = str_replace("#ID#", $img['id'], $text);
                        $text = str_replace("#TITLE#", htmlspecialchars($img['title'],ENT_QUOTES), $text);
                        $text = str_replace("#REWRITE-TITLE#", $rewrite->changeSigns($img['title']), $text);
                        $return .= $text;
                    }
                }
                return $return;
            }
            else echo 'Brak ulubionych.';
        }
    }
    //Pobranie informacji o obiekcie
    function getObjectInfo($what, $id) {
        $id = mysql_real_escape_string($id);
        $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img` WHERE `id`=".$id);
        if($query) {
            $img = mysql_fetch_array($query);
            return $img[$what];
        }
    } 
    ////////////////////////////////////////////////////
    // CZESC ODPOWIEDZALNA ZA DODAWANIE ////////////////
    ////////////////////////////////////////////////////
    //Upload obrazkow
    function uploadImage($max_width, $max_file_size, $owner, $watermark) {
        $overwrite = 0;
        $dir = 'upload/';
        $file_types = array(1=>'jpg','jpeg','gif','png','JPG','JPEG','GIF','PNG');
        $file_mimes = array(1=>'image/jpg', 'image/jpeg', 'image/pjpeg', 'image/gif', 'image/png');
        $file_name = date('YmdHis').'uid'.$owner;
        if(isset($_POST['send_img'])) {    
            if(empty($_POST['title']) || !$_FILES['image']['name']) { $this->msg('Uzupełnij wszystkie pola!',1); }
            else { 
                if($_SESSION['img_number'] != strtolower($_POST['question'])) $this->msg('Kod weryfikacyjny nie jest poprawny!',1);
                else {
                    $title = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['title']));
                    $opis = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['opis']));
                    if(!empty($_POST['source'])) $source = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['source']));
                    else $source = '-----';
                    $cat = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['cat']));
                    $date = date('Y-m-d H:i:s');
                    $is_waiting = 1;
                    $type = 'img';
                    if(empty($_SESSION['login'])) $owner = 0;
                    if(filesize($_FILES['image']['tmp_name']) <= $max_file_size*1024) {
                        $file_ex = pathinfo($_FILES['image']['name']);
                        $image_info = @getimagesize($_FILES['image']['tmp_name']);
                            if(array_search($file_ex['extension'],$file_types) && array_search($image_info['mime'],$file_mimes)) {
                                if($overwrite == 0 && file_exists($dir.$file_name.".".$file_ex['extension'])) $this->msg('Taki plik już istnieje.',1);
                                if(!move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'],$dir.$file_name.".".$file_ex['extension'])) $this->msg('Wgrywanie pliku nie powiodło się.',1);
                                else { 
                                    $upload_dir = $dir.$file_name.".".$file_ex['extension'];
                                    $file_src = $file_name.".".$file_ex['extension'];
                                    mysql_query("INSERT INTO `tentego_img` (`title`,`opis`,`src`,`type`,`owner`,`cat`,`date`,`source`,`is_waiting`)
                                                VALUES ('$title','$opis','$file_src','$type','$owner','$cat','$date','$source','$is_wai​ting')");
                                    //Zmina rozmiaru obrazka
                                    list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($upload_dir);
                                    if($width > $max_width) {
                                        require_once('admin/lib/imageworkshop/ImageWorkshop.php');
                                        $imageLayer = ImageWorkshop::initFromPath($upload_dir);
                                        $imageLayer->resizeInPixel($max_width, null, true);
                                        $createFolders = false;
                                        $backgroundColor = null;
                                        $imageQuality = 95; 
                                        $imageLayer->save($dir, $file_name.".".$file_ex['extension'], $createFolders, $backgroundColor, $imageQuality);
                                    }
                                    if($watermark) $this->watermark($upload_dir, $watermark, $dir);
                                    $this->msg('Obiekt został pomyślnie załadowany.',3);
                                }
                            }
                        else $this->msg('Niedozwolone rozszerzenie lub typ pliku!',1);
                    }
                    else $this->msg('Wybrany plik jest za wielki! Dozwolony rozmiar to '.$max_file_size.' kB.',1);
                }
            }
        }
    }
    //Dodawanie obiektow filmowych
    function addMovie($owner, $type_video) {
        if(isset($_POST['send_movie'])) {
            if(empty($_POST['title']) || empty($_POST['video_url'])) { $this->msg('Uzupełnij wszystkie pola!',1); }
            else {
                if($_SESSION['img_number'] != strtolower($_POST['question'])) $this->msg('Kod weryfikacyjny nie jest poprawny!',1);
                else {
                    $title = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['title'],ENT_QUOTES));
                    $opis = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['opis'],ENT_QUOTES));
                    $src = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['video_url']));
                    $cat = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['cat']));
                    $date = date('Y-m-d H:i:s');
                    switch($type_video) {
                        case 'youtube':
                            $source = 'YouTube.com';
                            $type = 'youtube';
                            if(!preg_match("/youtube.com\/watch\?/", $src)) { $this->msg('Link jest niepoprawny.',1); return false; }
                            // Sprawdzanie czy video istnieje - YouTube
                            parse_str(parse_url($_POST['video_url'], PHP_URL_QUERY), $parsedLink);
                            $getHeadersToVerify = get_headers("https://i.ytimg.com/vi/".$parsedLink['v']."/mqdefault.jpg");
                            if(!strpos($getHeadersToVerify[0],'200')) { $this->msg('Nie można dodać klipu wideo, ponieważ nie istnieje.',1); return false; }
                            break;
                        case 'vimeo':
                            $source = 'Vimeo';
                            $type = 'vimeo';
                            if(!preg_match("/vimeo.com\//", $src)) { $this->msg('Link jest niepoprawny.',1); return false; }
                            // Sprawdzanie czy video istnieje - Vimeo
                            $parsedLink = parse_url($src, PHP_URL_PATH);
                            $getHeadersToVerify = get_headers("http://vimeo.com/api/v2/video".$parsedLink.".xml");
                            if(!strpos($getHeadersToVerify[0],'200')) { $this->msg('Nie można dodać klipu wideo, ponieważ nie istnieje.',1); return false; }
                            break;
                    }
                    $is_waiting = 1;
                    if(empty($_SESSION['login'])) $owner = 0;
                    $query = mysql_query("INSERT INTO `tentego_img` (`title`,`src`,`type`,`owner`,`cat`,`date`,`source`,`is_waiting`,`opis`)
                                        VALUES ('$title','$src','$type','$owner','$cat','$date','$source','$is_waiting','$opis'​)");
                    if($query) $this->msg('Obiekt został poprawnie dodany!',3);
                    else $this->msg('Nie udało się dodać obiektu.',1);
                }
            }
        }
    }
    //Lista kategorii w opcji rozwijanej
    function catList() {
        $query = mysql_query("SELECT * FROM `tentego_img_cat`");
        $text = NULL;
        while($cat = mysql_fetch_array($query)) {
            $text .= '<option value="'.$cat['id'].'">'.$cat['name'].'</option>'."\n";
        }
        return $text;
    }
    function uploadForm($rewrite, $type) {
        if($type == 'img') {
            echo '<form action="'.$rewrite->add.'" method="post" enctype="multipart/form-data">
                        <label>Nazwa</label>
                        <input type="text" name="title" maxlength="64" value="'.(isset($_POST['title'])?htmlspecialchars($_POST['title']):'').'" />
                        <label>Opis</label>
                        <textarea name="opis">'.(isset($_POST['opis'])?htmlspecialchars($_POST['opis']):'').'</textarea>
                        <label>Plik</label>
                        <input type="file" name="image" />
                        <label>Kategoria</label>
                        <select name="cat">
                            '.$this->catList().'
                        </select>
                        <label>Źródło</label>
                        <input type="text" name="source" maxlength="64" value="'.(isset($_POST['source'])?htmlspecialchars($_POST['source']):'').'" />
                        <label><img src="'.kernel::host().'/admin/lib/captcha/image.php" alt="Captcha"></label>
                        <input type="text" name="question" />
                        <br/>
                        <input type="submit" name="send_img" value="Dodaj" />
                    </form>';
        }
        else if($type == 'youtube') {
            echo '<form action="'.$rewrite->add.'" method="post" enctype="multipart/form-data">
                        <input type="hidden" name="type" value="youtube" />
                        <label>Nazwa</label>
                        <input type="text" name="title" maxlength="64" value="'.(isset($_POST['title'])?htmlspecialchars($_POST['title']):'').'" />
                        <label>Opisz to !</label>
                        <textarea name="opis">'.(isset($_POST['opis'])?htmlspecialchars($_POST['opis']):'').'</textarea>
                        <label>Adres klipu YouTube</label>
                        <input type="text" name="video_url" value="'.(isset($_POST['video_url'])?htmlspecialchars($_POST['video_url']):'').'" />
                        <label>Kategoria</label>
                        <select name="cat">
                            '.$this->catList().'
                        </select>
                        <label><img src="'.kernel::host().'/admin/lib/captcha/image.php" alt="Captcha"></label>
                        <input type="text" name="question" />
                        <br/>
                        <input type="submit" name="send_movie" value="Dodaj" />
                    </form>';
        }
        else if($type == 'vimeo') {
            echo '<form action="'.$rewrite->add.'" method="post" enctype="multipart/form-data">
                        <input type="hidden" name="type" value="vimeo" />
                        <label>Nazwa</label>
                        <input type="text" name="title" maxlength="64" value="'.(isset($_POST['title'])?htmlspecialchars($_POST['title']):'').'" />
                        <label>Opisz to !</label>
                        <textarea name="opis">'.(isset($_POST['opis'])?htmlspecialchars($_POST['opis']):'').'</textarea>
                        <label>Adres klipu Vimeo</label>
                        <input type="text" name="video_url" value="'.(isset($_POST['video_url'])?htmlspecialchars($_POST['video_url']):'').'" />
                        <label>Kategoria</label>
                        <select name="cat">
                            '.$this->catList().'
                        </select>
                        <label><img src="'.kernel::host().'/admin/lib/captcha/image.php" alt="Captcha"></label>
                        <input type="text" name="question">
                        <br/>
                        <input type="submit" name="send_movie" value="Dodaj" />
                    </form>';
        }
    }
    //Znak wodny TOP SECRET!
    function watermark($file, $watermark, $dir) {
        require_once('admin/lib/imageworkshop/ImageWorkshop.php');
        $info = pathinfo($file);
        if($info['extension'] != 'gif') {
            $imageLayer = ImageWorkshop::initFromPath($file);     
            $watermarkLayer = ImageWorkshop::initFromPath($watermark);
            $imageLayer->addLayer(1, $watermarkLayer, 5, 5, "RB");
            $createFolders = false;
            $backgroundColor = null;
            $imageQuality = 100;
            $imageLayer->save($dir, $info['filename'].'.'.$info['extension'], $createFolders, $backgroundColor, $imageQuality);
        }
    }
    //mod_tools - zarządzanie obiektami przez moderatorów    
    private function mod_tools($img) {
        global $user;
        if($user->verifyLogin()) {
                if($user->userInfo('rank') <= 1) {
                    $mod_tools = '<div class="mod_tools">';
                    if($img['is_waiting'])
                        $mod_tools .= '<a href="#" onClick="mod_move('.$img['id'].'); return false;">Przenieś na główną</a>';
                    else
                        $mod_tools .= '<a href="#" onClick="mod_move('.$img['id'].'); return false;">Przenieś do poczekalni</a>';
                    $mod_tools .= '<a href="#" onClick="mod_amove('.$img['id'].'); return false;">Przenieś do archiwum</a>';
                    $mod_tools .= '<a href="#" onClick="mod_del('.$img['id'].'); return false;">Usuń</a>';
                    $mod_tools .= '</div>';
                    return $mod_tools;
                }
                else
                    return NULL;
            }
            else
                return NULL;
    }
    //Wiadomosci szablonowe
    function msg($text, $type) {
        switch($type) {
            case 1: $this->msg = '<div class="msg error">'.$text.'</div>'; break;
            case 2: $this->msg = '<div class="msg alert">'.$text.'</div>'; break;
            case 3: $this->msg = '<div class="msg good">'.$text.'</div>';
        }
        echo $this->msg;
    }
    function comments($pattern, $page_settings) {
        if($page_settings) {
            $url = $_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
            $pattern = str_replace("#URL#",'http://'.$url,$pattern);
            echo $pattern; 
        }
        else echo 'Komentarze są wyłączone.';
    }
}
?>

Przepraszam, teraz zauważyłem błąd. Problem rozwiązany. Dzięki.

Świat Słów - Ubierz to w słowa
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-08-2015 20:04 przez czitoos.)
Cytuj
KasztaN9 Offline
TenTego Premium

Liczba postów: 136
Reputacja: 9
Post: #7
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 08-08-2015 20:07
Pod każdym

Kod:
 $text = str_replace("#TITLE#", $img['title'], $text);

Dodaj

Kod:
$text = str_replace("#OPIS#", $img['opis'], $text);
Cytuj
dext3r90 Offline
Użytkownik

Liczba postów: 4
Reputacja: 0
Post: #8
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 10-09-2015 05:05
zrobiłem wszystko wg instrukcji, dodałem baze i wrzuciłem pliki do menagerw index:
Kod:
Undefined index: comments in on line :
Notice58 /home/dexter90/ftp/public_html/admin/apps/manager/app_page.phpNotice/home/dexter90/ftp/public_html/admin/apps/manager/app_page.php58
w img:
Notice: Undefined index: comments in /home/dexter90/ftp/public_html/admin/apps/manager/app_page.php on line 137

Fatal error: Call to undefined method manager::ogTags() in /home/dexter90/ftp/public_html/img.php on line 24
Cytuj
klator Offline
Użytkownik

Liczba postów: 45
Reputacja: 0
Post: #9
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 09-12-2015 22:36
Ogarnął ktoś to i działa? Bo opcja przydatna i chciałbym ją wykorzystać u siebie i jeszcze jedno pytanie, czy te pole może zostać puste, tzn bez opisu, tylko tytuł by się wyświetlał pod obrazkiem

Strona dla fanów klasycznej motoryzacji na glebie - KlasyknaGlebie.pl
Cytuj
klator Offline
Użytkownik

Liczba postów: 45
Reputacja: 0
Post: #10
RE: Dodanie Opisu obiektów + edytowanie w panelu admina 24-04-2016 13:15
Podbijam :< @kmike albo ktoś, wie czemu to nie działa??

Strona dla fanów klasycznej motoryzacji na glebie - KlasyknaGlebie.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-04-2016 13:15 przez klator.)
Cytuj


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości